Sericomyia

White-spotted Pond Fly (Sericomyia lata) – Rice County – June 2, 2016
  • Sericomyia bifasciata Williston 1887 * – Long-nosed Pond Fly
  • Sericomyia chrysotoxoides Macquart 1842 – Oblique-banded Pond Fly
  • Sericomyia lata (Coquillett 1907) – White-spotted Pond Fly
  • Sericomyia militaris Walker 1849 – Narrow-banded Pond Fly
  • Sericomyia sexfasciata Walker 1849 * – Six-banded Pond Fly
  • Sericomyia transversa Osburn 1926 * – Yellow-spotted Pond Fly
  • Sericomyia vockerothi Skevington 2012 * – Vockeroth’s Pond Fly